اعضای هیئت مدیره

هیات مدیره

ردیف
نام
به نمایندگی از
سمت
رزومه
1
علی تیموری شندی
مدیر صندوق(شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان)
رئیس هیات مدیره
دانلود رزومه
2
امیررضا ادیب آذر
پژوهشگاه رویان
نائب رئیس هیات مدیره
دانلود رزومه
3
علیرضا صابری انصاری
شرکت سرمایه گذاری ملی
عضو هیات مدیره
دانلود رزومه